Mặt bích
Máy ép tuy ô Uniflex S6 – Đức
Máy ép TOTL Finn-Power P32
Đầu cút nhập khẩu 2 giác