Đầu nối tuy ô thủy lực

Mặt bích
Đầu cút nhập khẩu 2 giác
Khớp nối nhanh tuy ô thủy lực
Đầu nối tuy ô thủy lực
Đầu nối tuy ô thủy lực
Co nối tuy ô thủy lực
Co nối tuy ô thủy lực AEEH-OG
Co nối tuy ô thủy lực 1EH9-OG