Co nối thuỷ lực

Tuyo thuỷ lực
– Mr Ninh (0927.86.1111)
– Mr Hùng (0921.221.666)
– Mr Giang (0906.25.33.96) hoặc 037.80.11111
– Mr Quang (0366.84.84.84)
– Mr Trường ( 0928.787.666)
Phớt thủy Lực
– Ms My (0978.06.04.82)
– Mr Nam (0916.37.1996)
Đồ điện MCT
– Mr Hiếu ( 0929.88.2345)