Ống tuy ô thuỷ lực

I/ Mô tả chi tiết về ống tuy ô thủy lực:

Ống tuy ô thủy lực là một thiết bị quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống thủy lực và được nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng phổ biến rộng rãi.

1. Cấu tạo:

– Ống mềm tuy ô thủy lực được sản xuất từ cao su tự nhiên và cao su nhân tạo.

– Cấu tạo của ống thường bao gồm một ống cao su đàn hồi ở phía trong và được hóa bền bằng vỏ bọc phía ngoài hoặc khung sợi nằm trong thành ống cao su.

– Lớp thép bên trong cao su thường có 1, 2, 4, 6 lớp là hiện tại thường dùng tại Việt Nam. Ngoài ra còn có các loại ống 3 lớp nhưng ít sử dụng hơn.

2. Phân loại:

Ống thủy lực được chia thành 2 loại:

– Ống mềm cao su

– Ống mềm kim loại